top of page
fons Novetats.tif
fons Novetats.tif

Condicions i Normes

Reserves

En el moment de realitzar la reserva :

 

* Es sol·licitarà un pagament a compte del 50% de l’import de l’estada. 

El prepagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària (la reserva no és immediata, es farà efectiva en el moment de la recepció de la transferència al nostre compte).

 

* El pagament de l’import restant es farà en finalitzar l’estada i haurà de ser en efectiu.

En el moment que formalitzin la reserva s’entén que ACCEPTEU aquestes condicions generals i les normes d’ús de l’apartament.

Cancel·lacions

La nostra política de cancel·lació estableix es podrà anular la  reserva, tenint dret a la devolució de les quantitats que s'hagin abonat, sempre que la cancel·lació sigui realitzada amb més de 15 dies d’antelació a la data d’arribada. 

 

En cas que l’anul·lació sigui efectuada entre 15 i 7 dies d’antelació, la devolució serà del 50% de l’import abonat. 

 

Si pel contrari, la cancel·lació es realitza amb menys de 7 dies d’antelació, no hi haurà dret a devolució.

Preus i taxes

TARIFES

2 nits o més

1 nit

El Celler

170€

150€/nit

Apartament Montserrat

150€

120€/nit

L’apartament té un preu en euros per un règim de només allotjament amb dret a cuina, amb preus especials a partir de la segona  nit. Consultar preus especials en cas de festius i ponts, així com per estades llargues. (més de set dies )

El preu no inclou la taxa turística. Tota persona que faci estada en aquest establiment i que tingui 17 anys o més, té l’obligació de pagar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). La taxa s'aplica per persona i nit (a partir de 17 anys), amb un límit de 7 dies.


Els preus poden veure’s modificats en qualsevol moment, però en cap cas es modificarà el preu a una reserva ja confirmada. Durant els mesos d'hivern hi haurà un suplement per calefacció. (Consultar en reservar)

Capacitat

La capacitat de l’apartament és de 4 persones: una parella més 1, 2 o 3 infants.

Lloguer per a reunions

L’espai també pot llogar-se per reunions familiars o d’empresa. En aquest cas la capacitat màxima és de 15 persones i s’estableix un preu de 10€/persona. El temps màxim del lloguer serà de 8 hores.

Fiança

En el moment de l’arribada, serà necessari entregar una fiança de 80€ en efectiu, en concepte de dipòsit de seguretat.

La fiança de garantia, es retornarà una vegada comprovat l’estat de l’apartament i l’inventari. En cas que s’observin danys o mancances en l’apartament, la fiança podrà ser retinguda total o parcialment.

fons Novetats.tif

Identificació

Per normativa estem obligats a demanar-vos la identificació personal per a la realització del control policial exigit per llei.

Animals de companyia

S’accepten gossos sempre i quan no siguin de races considerades perilloses i no podran entrar dins de l’apartament. La casa disposa d’un recinte per allotjar-los. Només les persones amb disminució visual estaran autoritzades a entrar el seu gos dins l’apartament.

Normes generals

No està permès fumar dins de l’apartament.

 

No es permeten festes o esdeveniments.

 

Respectin les hores de descans dels veïns, sent aquestes de 22:00h a 8:00h.

 

El vehicle podrà estacionar dins el recinte de la finca, però l’establiment no es fa responsable de qualsevol incidència al respecte.

Disposen de Wi-Fi gratuït.

Horaris d’entrada i sortida

El dia de l’arribada, l’apartament estarà disponible a partir de les 14h. El dia de sortida, l’apartament s’haurà de deixar abans de les 12h. S’haurà de deixar l’apartament en bones condicions, comprometent-se a respectar l’ordre i la neteja del mateix.

Visites

En cas de voler rebre visites dins la casa i el jardí de persones alienes, caldrà avisar prèviament i en cap cas s’autoritzarà a més de 5 persones.

Habitatge d'us turístic autoritzat amb el codi : HUTCC-038246-30

bottom of page